En gang Garder altid Garder i TKMP nov 55.
Mærkedage: 

 

 
  

   


 

                         

                                                                        

www.tkmpnov55.dk --------------- mail: tkmpnov55@mail.dk 

Velkommen til dit eget

kompagnis hjemmeside.

Peg/klik på et af emnerne

herover, og se hvad dit

årgangsudvalg har at byde på.

Det kan du også se!
www.facebook.com/livgardenshistoriskesamling
www.garderforeningerne.dk

Ved den velbesøgte årgangsparade den 7. maj 2017, var et af hovedemnerne i oberst Mads Rahbeks

tale, hvorledes får garderforeningerne bedre greb om de unge gardere når de har aftjent deres

værnepligt. Hvorledes kan man tiltrække de unge gardere, så de efter tjenestetiden melder sig ind i den

lokale garderforening, så vi igen kan se medlemsskaren vokse.
 

Fortsat god sommer. 611 Thyge.

 

Nyt - mere nyt.  

Lav din egen hjemmeside med mono.net